Ochotnicza Straż Pożarna w Młoszowej

Jesteśmy jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej założonej w 1918r. w Młoszowej przez druhów: Drewniak Józef, Matusek Józef, Dudzik Andrzej, Urbańczyk Antoni, Seręga Stanisław, Brzózka Stanisław. Późniejszymi członkami byli: Zając Szymon, Kaczmarczyk Feliks, Grela Franciszek, Łyko Jan, Feliksik Władysław, Bogacki Stanisław, Garliński Franciszek, Jamrozik Piotr, Przygocki Stefan. Na wyposażeniu ówczesnej OSP była przenośna sikawka ręczna jednotłokowa oraz podręczny sprzęt: bosaki, łopaty, wiaderka, środkami alarmowymi były gongi i trąbki. Kwaterą dla OSP był dom gromadzki.

W czasie okupacji niemieckiej do jednostki pożarniczej obowiązkowo należało 30 młodych ludzi, skład po umundurowaniu otrzymał nazwę "Vojerwera Młoszchau", komendantem został niemiec o nazwisku Nojman. Po wyzwoleniu jednostka przeżywała pełny rozwój i zainteresowanie młodego pokolenia mieszkańców wsi. W składzie zarządu znaleźli się: Brzóska Władysław, Przygocki Józef, Jamrozik Władysław, Garliński Franciszek, Kaczmarczyk Feliks, Zając Szymon, Łyko Jan, Grela Franciszek.

W latach 1964-1975 remizą OSP był garaż w budynku dawnego dworu w Młoszowej. Jednostka otrzymała swój pierwszy samochód marki Żuk KH – 6452, a w roku 1974 otrzymała motopompę Polonia P 03-800. W tym okresie funkcję prezesa pełnił druh Bucki Józef.

W 1978 roku został oddany do użytku nowy boks wybudowany czynem społecznym przy przebudowanym Domu Kultury w Młoszowej. W 1980 roku jednostka otrzymała samochód STAR G-B-A-M 28 przekazany przez Komendę Straży Pożarnej Rafinerii Nafty w Trzebini. W 1986 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym powołano nowy Zarząd w składzie: prezes – Jan Zając, naczelnik – Trębacz Henryk, z-ca naczelnika – Bożek Ryszard, Skarbnik – Nowak Roman, sekretarz – Chodacki Zbigniew, gospodarz – Swaczyna Feliks.

Na walnym zebraniu sprawozdawczym w 1993 roku podjęto uchwałę, by zwrócić się z prośbą o ujęcię w planie Rady Miasta dokonania modernizacji i rozbudowy pomieszczeń OSP. Po dokonaniu wszelkich formalności rozbudowę rozpoczęto w 1994r. Jednocześnie na zebraniu walnym podjeto uchwałę, aby dla uczczenia 75-lecia istnienia naszej jednostki, zwrócić się do społeczeństwa Sołectwa Młoszowa o ufundowanie sztandaru. Powołano Społeczny Komitet Fundacji, w którego skład weszli: Zając Jan, Trębacz Henryk, Pochroń Szczepan, Rejdych Zygmunt. Po zaakceptowaniu Komitetu przez Radę Sołecką i Zarząd Miejsko-Gminny OSP w Trzebini, działa aktywnie. Został zamówiony Sztandar w Krakowie u Sióstr Felicjanek na ulicy Smoleńsk 6.

W dniu 05.05.1995r. odbyły się uroczystości przekazania strażnicy dla OSP Młoszowej. Mieszkańcy wsi Młoszowa i Rada Sołecka ufundowali sztandar dla OSP. Społeczeństwo i Radę Sołecką reprezentowali, Godyń Emil, Jura Czesław, Pochroń Szczepan, którzy wręczyli sztandar ZMG OSP w Trzebini Zbigniewowi Dudzie. Prezes przekazał sztandar Naczelnikowi – Trębaczowi Henrykowi. Naczelnik przekazał druhom – Pochroniowi Leszkowi, Pochroniowi Dariuszowi, Kamińskiemu Pawłowi.  

Najstarszym dowodem istnienia naszej jednostki jest obraz św. Floriana malowany na drewnie, liczący 100 lat poświęcony podczas uroczystości w Parafii św. Piotra i Pawła w Trzebini w 1981 roku.

Obecnie nasza jednostka wyposażona jest w samochód STAR 244 GBA 2,5/16 (rok prod. 1989) z pełnym wyposażeniem, środkami alarmowymi są: syrena elektryczna, system selektywnego powiadamiania oraz syrena ręczna(awaryjnie).

 

 

 

Żródło: mloszowa.com.pl

 

Dołącz do nas
Google+