OSP Ciągowice

Interwencja 13 (2013r.) Pożar trawy

Pożar trawy w miejscowości Wysoka

Czas akcji: 46minut

Zaloguj
Google+