; Orkiestra dęta - Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach (KSRG) (JOT) - Strefa Druha - www.osp.com.pl

Działająca przy naszej OSP Orkiestra Dęta

Orkiestra Dęta OSP Brzeziny  uświetniła wizyte Druha Waldemara Pawlaka na uroczystości upamietnienia poległych strażaków,IMG_0062.JPG działaczy ruch oporu na brzezińskiej ziemi.

Zaloguj
Google+