Zarząd

 • Jerzy Gracz

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 29.05.2000

  Do OSP w Praszce wstąpił 29-05-2000 jako członek wspierający reprezentując Spółdzielnię Mieszkaniową w Praszce. Następnie wstapił osobiście do OSP jako członek czynny. W latach 2011-2016 jako członek Komisji Rewizyjnej wspierał doświadczeniem, pomocą i możliwościami każdą inicjatywę Zarządu OSP. W roku 2016 został wybrany do Zarządu OSP, w chwili obecnej pełni funkcję Prezesa.

  Zamknij
 • Łukasz Bilski

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 02.04.2006

  Od początku służby reprezentuje jednostkę w poczcie sztandarowym OSP, rozpoczyna współpracę ze szkołami pozyskując młodzież do OSP, która corocznie bierze udział w zawodach sportowo-pożarniczych a także w innych wydarzeniach. Wprowadził technologie informatyczne w jednostce (komputeryzacja, powiadamianie SMS, monitoring). W 2007 roku utworzył internetową stronę OSP, potem strony społecznościowe, Rozpoczął współpracę z lokalnymi mediami (prasa, radio, telewizja). W 2010r. pozyskał od fundacji WOŚP sprzęt ratowniczy, a rok później szereg starań formalnych w pozyskaniu przez OSP fabrycznie nowego samochodu. W 2011 nawiązał współpracę z Domem Kultury w Praszce, w roku 2014 z Nadleśnictwem Wieluń. W latach 2009-2016 jako dowódca i strażak uczestniczył w 244 akcjach ratowniczo-gaśniczych.

  Zamknij
 • Janusz Jarząb

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 06.03.2010

  Do OSP w Praszce wstąpił 6 marca 2010r. jako członek czynny i strażak ratownik z doświadczeniem dowódcy zmiany Zakładowej Straży Pożarnej POLMO, gdzie obecnie jest Wiceprezesem Zakładowej OSP. Od początku służby w OSP w Praszce brał udział w akcjach ratowniczo gaśniczych jako strażak później także jako kierowca. Od roku 2011 pełni funkcję Naczelnika OSP przyczyniając się do znacznej poprawy gotowości operacyjnej i wyszkolenia pozostałych strażaków. Posiada duży wkład w pozyskaniu samochodów i sprzętu OSP. Aktywnie uczestniczy w życiu Związku OSP RP na każdym szczeblu władz. Przykładnie wypełnia zadania związane z pełnionymi funkcjami oraz reprezentuje jednostkę w poczcie sztandarowym OSP. W latach 2010-2016 jako kierowca, dowódca i strażak uczestniczył w 250 akcjach ratowniczo-gaśniczych.

  Zamknij
 • Rafał Juszczak

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 12.03.2012

  Do OSP w Praszce wstąpił 12 marca 2012r jako członek czynny. Od 24 listopada 2012 będąc członkiem Jednostki Operacyjno Technicznej przykładnie uczestniczył w 136 akcjach ratowniczo-pożarniczych (do 31-12-2016) i nadal uczestniczy również jako dowódca sekcji OSP.
  Podejmuje się inicjatyw społecznych i pomaga w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność jednostki oraz pomaga w naprawach sprzętu będąc konserwatorem. Od roku 2016 pełni funkcję Zastępcy Naczelnika OSP w Praszce.

  Zamknij
 • Marian Bilski

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 02.04.1967

  Do OSP w Praszce wstąpił 2 kwietnia 1967 roku. Do dnia dzisiejszego działa bardzo aktywnie w służbie uczestnicząc w szkoleniachi akcjach rat-gaśn. jako strażak i dowódca OSP. W latach 1996-2006 pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika OSP, następnie sprawował funkcję gospodarza do roku 2010 w którym został powołany na stanowisko Naczelnika OSP. Od roku 2016 pełni funkcję Gospodarza OSP. W czasie swojej działalności organizował młodzież do zawodów a także później na szkolenia pożarnicze. Rozpoczął współpracę z organizacjami charytatywnymi takich jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pozyskując sprzęt ratowniczy. Druh aktywnie uczestniczy w wydarzeniach i uroczystościach pożarniczych, reprezentuje jednostkę będąc chorążym pocztu sztandarowego.

  Zamknij
 • Damian Cierpucha

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 03.06.2006

  Do OSP w Praszce wstąpił w 2006-06-03 jako członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Dnia 8 listopada 2008 po uzyskaniu pełnoletności został wpisany w skład członków czynnych OSP. Od 31 marca 2009 będąc członkiem Jednostki Operacyjno Technicznej uczestniczył w 98 akcjach (do 10-01-2016) i nadal uczestniczy jako wzorowy strażak ratownik oraz kierowca OSP.
  Od 20 listopada 2011 roku w stopniu dowódcy sekcji. Podejmuje się inicjatyw społecznych i pomaga w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność jednostki będąc wzorem dla młodszych druhów.

  Zamknij
 • Barbara Falarz

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 28.02.2009

  Do OSP w Praszce wstąpiła 28 lutego 2009 jako członek czynny OSP.
  W dniu 9 sierpnia 2013 w wyborach uzupełniających walne zebranie OSP powierzyło druhnie funkcję członka Zarządu OSP. Od 16 marca 2010 będąc członkiem Jednostki Operacyjno Technicznej uczestniczyła w 42 akcjach jako wzorowy strażak ratownik. Podejmuje się inicjatyw społecznych i jest kierownikiem Kobiecej Drużynie Pożarniczej będąc wzorem dla młodszych druhen i druhów.

  Zamknij
 • Patrycja Kulczyńska

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 06.06.2009

  Do OSP w Praszce wstąpiła w 6 czerwca 2009 jako członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Dnia 13 maja 2011 po uzyskaniu pełnoletności została wpisana w skład członków czynnych OSP. Od 24 listopada 2012r będąc członkiem Jednostki Operacyjno Technicznej uczestniczyła w 34 (do dn. 10-01-2016) akcjach jako wzorowy strażak ratownik a także obecnie jako kierowca OSP.
  Od 12 lutego 2011 roku jako członek Zarządu OSP podejmuje się inicjatyw organizacyjnych a uczestniczyła w działalności sportowej Kobiecej Drużyny Pożarniczej. Od 2016 pełni funkcję Skarbnika OSP.

  Zamknij
 • Adrian Dzikowski

  Więcej informacji...
  rank
  Członek od: 05.06.2010

  Do OSP w Praszce wstąpił 5 czerwca 2010r jako członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, gdzie wykazał się bardzo dużym zaangażowaniem i pomocą dla starszych druhów. W roku 2016 został wybrany do Zarządu OSP.

  Zamknij
Dołącz do nas
Google+