; Orkiestra dęta - Ochotnicza Straż Pożarna KSRG w Dalikowie - Strefa Druha - www.osp.com.pl

    Pierwszą orkiestrę dętą zorganizowano w latach 1930-32,  ale jej rozwój zahamował wybuch drugiej wojny światowej. Zaraz po odzyskaniu niepodległości w 1945 roku reaktywowano zespół, który przetrwał do 1954 roku. Po 30 latach wrócono do idei orkiestry dętej, w skład której wchodziło 17 członków, a kapelmistrzem został Stefan Stawiszyński. Obecna orkiestra pod batutą Dariusza Kossakowskiego powstała w 2008 roku, jej szeregi zalicza 30 członków. Orkiestra uświetnia uroczystości gminne, kościelne oraz strażackie.

Zaloguj
Google+