; Nasz sztandar - Ochotnicza Straż Pożarna w Rosku - Strefa Druha - www.osp.com.pl

Nasz sztandar

Podczas uroczystości, 11 czerwca 1995 roku, odbyło się uroczyste wręczenie i poświęcenie na mszy św. Sztandaru OSP, ufundowanego przez Komitet Fundacji Sztandaru w Rosku

sztandar2.JPGsztandar.JPG

 Sztandar, dawna chorągiew, stanowi symbol charakteryzujący godność jednocząc ludzi we wspólnym działaniu dla ogólnego dobra. Chlubne tradycje strażackie wiążą się z odwagą i gotowością do niesienia bezinteresownej pomocy w obliczu zagrożonego zdrowia, życia i mienia. W okresach szczególnie trudnych dla niepodległości Ojczyzny brać strażacka stawała w jej obronie, dając przykłady głębokiego patriotyzmu. Wypełnianie strażackich powinności wymagało i stale wymaga gotowości do największych poświęceń. Właśnie takie przykłady strażackich postaw są źródłem społecznego uznania i szacunku. Dowodem godności i honoru jakimi szczyci się Ochotnicza Straż Pożarna lub oddział Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest posiadanie sztandaru. Natomiast fakt jego ufundowania jest wyrazem najwyższego społecznego uznania.

 

Zaloguj
Google+