; Nasza historia - Ochotnicza Straż Pożarna w Moskorzewie - Strefa Druha - www.osp.com.pl

Powstanie OSP Moskorzew

Powstanie OSP MOSKORZEW datowane jest na rok 1895.
Założycielem był August potocki.
Początkowym wyposażeniem była ręczna sikawka 2 węże tłoczne i 1 ssawy

Jedno z pierwszych zdjęć OSP

W okresie przedwojennym jednostka posiadała juz samochód mari Chevrolet, którego kierowcą był Jan Fatyga.

Zaloguj
Google+