; Nasz sztandar - Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbanowej - Strefa Druha - www.osp.com.pl

Sztandar został ufundowany dla naszej jednostki przez mieszkańców Wierzbanowej. Na stronie głównej sztandaru (awersie) znajduje się znak Związku OSP RP wraz z dewizą: W SŁUŻBIE OJCZYZNY.

Po drugiej stronie (rewersie) znajduje się widoczny na zdjęciu hełm wraz z toporkami oraz napis: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIERZBANOWEJ; 1967 - rok założenia jednostki, 1989 - rok poświęcenia i przekazania sztandaru.sztandar.JPG

Zaloguj
Google+